CZ EN RU
facebook linkedin
VÝROBNÍ MOŽNOSTI

Příprava materiálu

Příprava materiálu je zajištována pomocí tryskacího zařízení
s ocelovými broky s průchozím profilem 3 000 x 500 mm
nebo tryskacím pískem a metalizací povrchu na venkovní
kryté ploše.

Dělení materiálu

K dělení materiálu je uzpůsoben prostřihovací lis (max.
rozměr tabule: 5 x 1 000 x 2 000 mm, max. průměr šablony
1 100 mm, rozměry vyrážených otvorů průměr 5 – 30 mm).
Dále je možné stříhání plechů, řezání pásovými pilami, pálení
plechů pomocí ESAB CNC či pálení klenutých den.

Obrábění

V rámci obrábění je prováděno svislé soustružení do pr.
2 400 mm či soustružení (0 vřetena 40 t.d. 750 mm,
0 vřetena 48 t.d. 1 500 mm, 0 vřetena 56 t.d. 1 500 mm,
0 vřetena 72 t.d. 3 000 mm, 0 vřetena 70 t.d. 5 000 mm).
Dále je možné využít obrábečku svislou (upínací stůl 0 800,
výška zdvihu 400 mm), horizontální vyvrtávačky, vrtačku
souřadnicovou VSPQ 63 CNC 1 800 x 11 500 mm, hoblování
plechu do délky 11 000 mm a vrtání Wisabem do pr. 150 mm
či vrtání do pr. 89 mm. K frézování je uzpůsoben stůl
o rozměrech 270 x 640, 315 x 1 600 – 425 x 2 000 (šířka
x délka) odvalovací fréza na výrobu ozubených kol.

Broušení

Broušení je možné na plocho (upínací stůl 370 x 2 000 mm)
či na kulato (průměr 100 x 1 000).

Tváření

Tváření a redukování konců trubek, ohýbání trubek, ohýbání
plechu nebo zkružování plechu.

Svařování

Z hlediska svařování jsou ve výrobě uplatňovány metody E, G,
UP, MAG, WIG. Svařování probíhá metodou UPESAB CNC.
Je možné svařovat pomocí svařovacích tomátů ESAB a MESSER.
Ke svařování membránových stěn je používána metoda UP.
Pro výrobu svařovacích konstrukcí je využíváno svařovací
zařízení Firmy REHM.

Tepelné zpracování

K tepelnému zpracování dochází v elektrické vozové peci
s následujícími parametry: žíhání na max. 1 000 °C velká
pec: 4 000 x 3 300 x 9 000 mm (šířka x výška x hloubka),
max. nosnost 40 t, manipulační možnost jeřábu 12, 5 t; žíhání
na max. 1 000 °C malá pec: 1 000 x 1 000 x 2 200 mm
(šířka x výška x hloubka).

Kontrola kvality

Společnost DUKLA STROJÍRNY, s.r.o. věnuje vysokou pozornost kontrole a zkoušení kvality svých výrobků a to ve všech fázích výrobního procesu – od vstupní kontroly a následné přípravy materiálu, přes přesnou rozměrovou a povrchovou kontrolu obrobků a tvářených dílů, technický dozor při svařování i tepelném zpracování (včetně nedestruktivního zkoušení), až po stavební a tlakové zkoušky montovaných celků. Odbor řízení jakosti provozuje kvalifikovanou dílenskou Technickou kontrolu a vlastní zkušební a metrologické středisko - Metalografickou laboratoř (strukturální zkoušky základního materiálu a svarů makroskopickou metodou a analýzami mikrostruktury), Mechanickou zkušebnu (testování materiálových a svarových mechanických vlastností na stacionárních tvrdoměrech – metodami podle Brinella, Vickerse a Rockwella), NDT - Nedestruktivní zkoušení (metody VT-vizuální kontrola, PT-kapilární zkoušky, UT-ultrazvukové zkoušení a měření povrchových úprav-vrstev nátěru a pokovení), Kalibrační laboratoř (kalibrace měřicí a zkušební techniky v oborech délka, rovinný úhel, technická teplota a tlak – s vlastními hlavními a pracovními etalony vysoké metrologické kvality - s návazností na primární statní etalony ČR - ČMI, schválenými kalibračními metodikami a precizními laboratorními podmínkami).

 Ostatní kontrolní a testovací metody jsou zajišťovány externě - v rámci SAFICHEM GROUP.

CERTIFIKÁTY