CZ EN RU
facebook linkedin
KOTLE

Stacionární kotle
vodotrubné, membránové

 • plynové do výkonu 150 t/h nebo dle požadavku zákazníka do tlaku 9, 6 MPa
 • olejové do výkonu 150 t/h nebo dle požadavku zákazníka do tlaku 9, 6 MPa
 • práškové o výkonu 35 – 150 t/h nebo dle požadavku zákazníka do tlaku 9, 6 MPa
 • fluidní kotle o výkonu 45 – 115 t/h pro spalování výhřevného černého uhlí
 • roštové o parním výkonu 4 – 240 t/h, v horkovodním provedení 2, 8 – 36 MW
 • kotle na spalování dřevních, zemědělských či jiných odpadů, příp. jejich kombinace s uhlím

Kotle na využití odpadního tepla

 • pro využití tepla ze spalovacích turbín
 • pro využití spalin ze spaloven městských a průmyslových odpadů
 • pro využití tepla spalin ze sklářských pecí
 • dodatkové plochy pro kotle - ohříváky vody či vzduchu

 

Přepravitelné kotle typu KTK

Přepravitelné kotle typ KTK jsou vyráběny v parním a horkovodním provedení pro spalování plynných a kapalných paliv. Jsou vodotrubné, jednobubnové s přirozeným oběhem, v membránovém provedení, smontované ve výrobním závodě. Kotle jsou dodávány s trubkovým ohřívákem vody a trubkovým ohřívákem vzduchu, a proto dosahují účinnosti až 95 %.

Výkonová řada v parním provedení 8 – 25 t/h, 
tlak páry 0, 9 – 1, 4 MPa, teplota páry 200 – 250 °C

Výkonová řada v horkovodním provedení 5 – 25 MW, 
tlak 2, 4 MPa, teplota vody 150/70 °C

Přepravitelné kotle typu OKP

Přepravitelné kotle typu OKP jsou vyráběny v parním a horkovodním provedení pro spalování plynných a kapalných paliv. Jsou vodotrubné, dvoububnové s přirozeným oběhem, v membránovém provedení, smontované ve výrobním závodě. Pro dosažení vysoké účinnosti jsou kotle vybaveny ekonomizéry. 

Výkonová řada v parním provedení 8 – 40 t/h, 
tlak páry 1, 4; 2, 5; 3, 8  MPa, teplota páry 220; 380; 445 °C (individuálně i jiné parametry).

Výkonová řada v horkovodním provedení 5, 6 – 17, 5 MW, 
tlak 1, 4; 2, 5; 3, 8 MPa, teplota vody 150/70°C 
(individuálně i jiné parametry).

Balené kotle
pro průmyslové kotelny

Plamenco – žárotrubné kotle jsou vyráběny v parním nebo horkovodním provedení pro spalování plynných a kapalných paliv, jsou velkoprostorové, s přirozenou cirkulací a přetlakovým spalováním. 

Kotle jsou kompletně smontovány včetně výstroje ve výrobním závodě. Kotle jsou upraveny pro provoz bez trvalé obsluhy.

Výkonová řada 1 – 14 t/h, sytá pára nebo přehřátá 220 °C (individuálně až 300 °C), 1, 4 MPa (individuálně až 2 MPa), 
horká voda 150/70 °C.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství kotlů
na pevná paliva

 • podavače pásové, šnekové nebo s vyhrnovacími koly
 • chlazené šnekové podavače žhavého popela a popílku
 • vícehřídelové podavače  
 • redlerové podavače a redlerové dopravníky
 • chlazené redlerové a šnekové dopravníky
 • dopravníky pásové, šnekové a jejich příslušenství
 • ocelové zásobníky s uvolňováním kleneb
 • ruční a mechanické uzávěry
 • přetlakové uzávěry
 • mokré vynašeče škváry hrablové, deskové, lopatové
 • tlukadlové mlýny s třídiči pro mletí hnědého uhlí
 • vlhčící šneky
 • článkové dopravníky
 • pomaluběžný korečkový výtah pro popeloviny

Potrubí

Veškeré spojovací potrubí na vodu, páru, kapalná paliva a plyn včetně rozdělovačů, kompenzátorů, podpěrné konstrukce, závěsů atd.

Nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce, konstrukce budov, plošiny, přechodové lávky, schody a žebříky.

ÚPRAVA VODY

Zařízení pro úpravu vody

 • čiřiče
 • lamelové separátory
 • ionexové filtry 
 • ionexové protiproudé filtry 
 • ionexové dvoukomorové protiproudé filtry 
 • scezovací orgány k ionexovým filtrům
 • jemné filtry
 • pískové filtry 
 • směsné filtry 
 • univerzální změkčovací filtry
 • odplyňovací tryska 
 • odplyňovače 
 • flokulační komora
 • chladiče páry a horké vody 
 • injektory na regenerační roztoky 
 • injektory na sypké hmoty

Tlakové nádrže

 • větrníky
 • vzdušníky
 • expandéry
 • uvolňovače
 • další ohříváky NT, VT

Zásobníky 

Beztlaké zásobní nádoby vertikální 

Výměníky tepla

Horizontální vlásenkové výměníky pro nepřímou výměnu tepla pro:

 • tepelná zařízení pro úpravny vod
 • horkovodní výtopny pro ohřívání vody
 • horkovodní výtopny pro chlazení vody
 • horkovodní výtopny pro chlazení kondenzátů